Integritet

Företaget är glada att du vill besöka vår webbsida och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. För oss är det mycket viktigt att skydda dina personuppgifter vid insamling, bearbetning och användning i samband med ditt besök på vår webbsida. 

I den följande texten hittar du information om vilka uppgifter som registreras när du besöker vår webbsida och hur dessa används.

1. Ansvarig 

Företag
Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG
74172 Neckarsulm, Tyskland
Telefon: +49 (0)7132-3250
Fax: +49 (0)7132-325150
E-post: info@binder-connector.de

2. Personuppgiftsombud

datenschutzbeauftragter@binder-connector.de 

3. Registrering av uppgifter på webbsidan

Varje gång vår webbsida öppnas registrerar vårt system automatiskt uppgifter och information från datasystemet på datorn som används för att öppna sidan. 

Följande uppgifter samlas in:

Omfattning av databearbetning i server-loggfiler: 

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för begäran 
 • Tidszonskillnad i relation till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet för begäran (konkret sida)
 • Operativsystem och åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Överförd mängd data
 • Webbsida som begäran kommer från (”referrer-URL”) 
 • Webbläsare, språk och version för webbläsarprogramvara

Uppgifterna sparas även i vårt systems loggfiler. Dessa uppgifter sparas inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

Rättslig grund för att temporärt spara uppgifterna och loggfilerna utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt f) i dataskyddsförordningen GDPR.

4. Bearbetning av uppgifter och syfte, rättslig grund

Som princip samlar vi endast in och använder personuppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla en funktionsduglig webbsida samt vårt innehåll och våra tjänster. Insamling och användning av personuppgifter från våra användare sker endast efter samtycke från användaren i och med att du lämnar dessa uppgifter till oss via formulären på vår webbsida.

Dina personuppgifter lämnas endast vidare till tredje part när detta krävs för att utföra avtal eller för faktureringsändamål, med hänsyn till artikel 28 i dataskyddsförordningen (GDPR) gällande hantering av uppdrag, eller om du i förväg har lämnat ditt samtycke till detta. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Ett överlämnande till behöriga statliga inrättningar och myndigheter sker endast inom ramen för bindande rättsföreskrifter eller i de fall då vi åläggs detta enligt rättsligt förordnande. För att kunna intyga att vi har fullgjort vår informationsplikt och mottagit ditt samtycke sparar vi din IP-adress vid tillfället då våra formulär skickas enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt  f) i GDPR tills det att preskriptionstiden har löpt ut.

a) Kontaktformulär  

De personuppgifter som du lämnar, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande med rubriken ”Kontakter” via vårt kontaktformulär, använder vi bara för att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar, eller till andra ändamål som du har lämnat ditt samtycke till, om inte andra förpliktelser enligt lag föreligger. Våra anställda är bundna av tystnadsplikt och sekretessavtal. En behandling av dina personuppgifter utöver detta sker när ett utökat intresse av våra produkter utvecklas till följd av din förfrågan och därmed ett avtalsförhållande i form av ett förhandsavtal.

b) Förfrågan gällande broschyrer

För att beställa en av våra broschyrer, fyll i de uppgifter som efterfrågas i formuläret. 

c) Förfrågan gällande provlådor

Om du vill känna på en av våra produkter direkt i handen, fyll i de uppgifter som efterfrågas i formuläret för beställning av en provlåda. Vi kommer då att skicka ut ett provexemplar till dig.

Rättslig grund för bearbetningen av dessa uppgifter utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt a), b), f) i GDPR.

Uppgifterna från våra formulär raderas oftast efter att din förfrågan har besvarats, förutsatt att din förfrågan inte resulterar i ett avtalsförhållande. I så fall sparar vi dina uppgifter tills arkiveringsfristerna enligt lag och enligt avtal har löpt ut.

5. Radering och lagring av uppgifter 

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG sparar personuppgifter så länge det krävs för att utföra en tjänst som du har önskat eller som du har lämnat ditt samtycke till, om inte andra förpliktelser enligt lag föreligger. För lagring och radering av Google-cookies, se 9.

6. Rätt till återkallelse och invändning

Du har rätt att när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av personuppgifter enligt artikel 6 (1), punkt a) i GDPR. Dessutom kan du, under de förutsättningar som beskrivs i artikel 21 (1) i GDPR, invända mot en behandling enligt artikel (1), punkt e), f).   

7. Säkerhet

Företaget vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillfällig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller mot oberättigad tillgång. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande med hänsyn till den tekniska vidareutvecklingen.

8. Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som skickas från webbservern till din dator och som oftast sparas på din hårddisk. Det handlar inte om program som skulle kunna skada användarens dator. Med hjälp av cookies kan vi se om du besöker vår webbplats på nytt. Därutöver använder vi cookies på vår webbsida som gör det möjligt att analysera användarnas surfbeteende. 

Därmed kan följande uppgifter förmedlas:

När vår webbsida öppnas informeras användaren om att cookies används för analysändamål och kan samtycka till behandling av de personuppgifter som samlas in i detta sammanhang. I samband med detta ges även en hänvisning till denna sekretesspolicy.

9. Google Analytics

Därutöver använder vi cookies på vår webbsida som gör det möjligt att analysera användarnas surfbeteende. 

Därmed kan följande uppgifter förmedlas:

 • Hur ofta sidor öppnas
 • Antal användare
 • Avhoppningskvot (sidan stängs igen efter att den har öppnats)
 • Sessionstid (genomsnittlig tid för alla användare)
 • Land från vilket webbsidan öppnades
 • Funktioner på webbsidan som utnyttjas
 • Vilken sida som väljs hur ofta
 • Från vilken webbsida användaren kommer
 • Booking conversion rate (hur många av webbsidans användare bokar en tjänst)
 • Från vilken region användaren kommer
 • Enhet och enhetskategori som en användare nyttjar för att öppna vår webbsida

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler, som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbsidan. Informationen om din användning av denna webbsida som skapas med hjälp av cookien överförs till en Google-server i USA där den sparas. På denna webbsida används IP-anonymisering ”_anonymizeIp()” från Google vilket innebär att användarnas IP-adresser förkortas inom EU eller inom EES. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbsida använder Google denna information för att utvärdera hur användaren använder webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsideaktivitet och för att leverera andra tjänster relaterade till användningen av webbsidan och internet till webbsidans operatör. IP-adressen som förmedlas från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med annan information från Google. 

Google är mottagare av dessa uppgifter.

De uppgifter som bearbetas av cookien överförs till Google i USA. Observera att statliga myndigheter eller underrättelsetjänster eventuellt kan få tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna som bearbetas av cookien överförs till USA i enlighet med Privacy Shield. Mer information om certifiering finns på www.privacyshield.gov/participant. De uppgifter som bearbetas av cookien raderas av oss efter 26 månader eller efter återkallelse av samtycke. En gång per månad kontrollerar vi om cookie-uppgifter behöver raderas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling. Använd då vårt cookie-verktyg eller ladda ner en webbläsar-addon via följande länk:[Ladda ner webbläsar-plugin] för att förhindra att cookies sparas.

Rättslig grund för bearbetning av personuppgifter med hjälp av cookies utgörs av artikel 6, avsnitt 1, punkt f) i GDPR.

Vi bearbetar nämnda Google Analytics-cookies i enlighet med ditt samtycke enligt artikel 6, avsnitt 1, punkt  a) i GDPR för att utvärdera vår webbsida och för att förbättra räckvidden och effektiviteten hos våra reklamannonser. När du öppnar vår webbsida visas en samtyckestext, om du väljer ”Ändra” och där endast accepterar ”Tekniskt nödvändiga cookies”, sparas inga Google Analytics-cookies och inga uppgifter behandlas enligt beskrivningen under 9. En Google-cookie sparas först när du aktivt accepterar ”Statistik”-cookies och klickar på ”Spara inställningar”.

Här kan du få mer information om denna tredjepartsleverantör: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: www.google.com/analytics/terms/de.html, Översikt gällande dataskydd: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt sekretesspolicy: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Samtycke

Genom inställningen i cookie-verktyget lämnar du ditt samtycke till att cookies från Google Analytics får sparas, enligt beskrivningen under 8. och 9. Din användning av webbsidan påverkas inte om du inte lämnar ditt samtycke, eftersom samtycket endast avser analysverktyg för webbsidan och sidan fungerar även utan dessa. 

11. Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan skicka din återkallelse i textform till Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG via de kontaktuppgifter som anges under Impressum till widerruf@binder-connector.de. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte den rättsliga giltigheten hos den behandling som har skett till följd av ditt samtycke fram till tidpunkten för återkallelsen.

12. Länkar

Denna sida innehåller hänvisningar till webbsidor för externa operatörer. Länkarna kontrollerades noggrant innan publicering. Det kan dock inte uteslutas att respektive operatör i efterhand har förändrat innehållet. Denna sekretesspolicy gäller endast för företagets webbplats. Vi ansvarar inte för innehållet hos eller att sekretesspolicyn för andra leverantörers webbplatser är korrekt. För information om hur andra leverantörer hanterar dataskydd, kontrollera respektive webbplats eller kontakta respektive leverantör.

13. Den registrerades rättigheter

Företaget erbjuder sina kunder rätt till information, rättelse, dataportabilitet, radering eller begränsning av behandlingen samt rätt att invända mot behandlingen av uppgifter enligt artikel 6 (1), punkt e), f) i GDPR. Skicka förfrågningar gällande detta till:

datenschutz@binder-connector.de 

Om du tror att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddsförordningen eller att dina dataskyddsrättsliga anspråk har skadats på annat sätt, kan du lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.