Produkter

New product: ELC Easy Locking Connector

Intuitive locking system with snap hooks
Mating position is clearly set through shape of mating area and prevents from mismating
Mechanical resistance with > 5000 mating cycles
Mer

Produktnyhet: M5-skärmade, belagda kabelstickkopplingar

Från och med nu kan du beställa Binders nya kabelstickkopplingar inom området automatiseringsteknik vad gäller sensorik och aktorik. Just inom det här användningsområdet behövs det särskilt täta stickkopplingar och därför kan man med fördel använda vår nya M5-kontakt i serien 707: Tack vare 360-graders skärmning uppnår man skyddsklass IP67. Med dämpningsvärden på 60 dB i intervallet 1 GHz får man dessutom ljudlös dataöverföring.
Mer

Produktnyhet 2016: M16-flänsstickkoppling med kvadratisk fläns

Med M16-flänsstickkopplingen med kvadratisk fläns utökar Binder nu sin produktportfölj inom området miniutrustningar. Ministickkopplingar fyller en viktig funktion för i synnerhet mät-, kontroll- och medicinteknik i industribranschen. M16-kontakter karakteriseras av de många olika utförandena och anslutningsmöjligheterna. Den nya flänsstickkopplingen kan till exempel beställas med lödad eller crimpad anslutning eller litsanslutning. De många tillämpningsområdena kommer särskilt väl till pass vid arbete med tjocka väggar. Kompatibilitet med alla M16-kabeldelar garanteras.
Mer

Produktnyhet 2016: M12-nätkabelstickkoppling

Inom området automatiseringsteknik lanserar nu Binder M12-nätkabelstickkopplingar med K- och L-kodning enligt IEC 610776-2-111. Elstickkopplingar som sätts ihop på plats och har utrustats med skruvklämanslutning kan beroende på kodningen användas med litsareor på upp till 2,5 mm2 och 12 A eller 16 A per stift. Kabelpassagen för de här kompakta M12-stickkopplingarna är anpassad för 8–13 mm diameter. UL- och VDE-godkännandena är under behandling.
Mer